نما سازان نوین چکاد

رسام سازه تکین

نام رسام سازه تکین
نام مدیر عامل جواد مهدی نژاد
شماره تلفن ۴۴۳۶۵۸۱۸ ۴۴۳۶۵۴۷۰
فاکس ۴۴۹۶۴۱۰۹
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -