نما سازان نوین چکاد

رسام سازه تمیم

نام رسام سازه تمیم
نام مدیر عامل مهدی نژاد جواد
شماره تلفن ۸۸۲۵۰۲۸۳
فاکس ۴۴۹۶۴۱۰۹
پست الکترونیک info@rasamsazeh.com
وب سایت -
رتبه رتبه E
آدرس -