نما سازان نوین چکاد

راهبردهای نوین آفنداک

نام راهبردهای نوین آفنداک
نام مدیر عامل پدرام میرزانژاد
شماره تلفن ۸۸۸۴۵۲۳۸
فاکس ۸۸۳۱۴۶۴۹
پست الکترونیک info@afandakgroup.ir
وب سایت www.afandakgroup.ir
رتبه رتبه A
آدرس تـــهران ، خیــابــان مــــــطهری ، خیـابان اورامـــــــــان پـــلـاک 35 واحد 1