نما سازان نوین چکاد

دارکوب طلایی داریس

نام دارکوب طلایی داریس
نام مدیر عامل سوده آستیاژ
شماره تلفن ۲۶۸۵۱۱۷۹
۲۶۸۵۱۱۷۰
فاکس ۲۶۸۵۱۲۱۶
پست الکترونیک darkoobtalaei@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -