نما سازان نوین چکاد

خط سبز معماری آسمانه

نام خط سبز معماری آسمانه
نام مدیر عامل محمدرضا رحیمی
شماره تلفن ۸۸۹۸۸۱۹۶
۷
فاکس ۸۸۹۸۸۱۹۷ ۸۸۳۹۱۵۷۰
پست الکترونیک info@desgreenline.com
وب سایت http://desgreenline.com
رتبه رتبه D
آدرس تهران-یوسف آباد-خیلبان سید جمال الدین اسد آبادی-پلاک۲۴-طبقه۴-واحد۱۲