نما سازان نوین چکاد

جشنواره

نام جشنواره
نام مدیر عامل محسن میرزایی
شماره تلفن ۲۲۶۰۸۵۵۰
فاکس ۲۲۶۰۸۵۵۰
پست الکترونیک Jashnvarehco@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس -