نما سازان نوین چکاد

جاوید سازه تخت جمشید

نام جاوید سازه تخت جمشید
نام مدیر عامل ابوذر فرخنده
شماره تلفن ۸۸۳۲۳۸۴۵-۶
فاکس ۸۸۳۲۳۸۴۷
پست الکترونیک Js.takhtjamshid@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -