نما سازان نوین چکاد

توان مدار

نام توان مدار
نام مدیر عامل امیرعلی طاهریان
شماره تلفن ۲۲۰۶۴۸۱۳
۲۲۰۶۴۵۹۳
۲۲۳۶۰۰۸۶
۲۲۳۶۸۴۸۶
۲۲۳۶۱۰۰۸
۲۲۳۶۲۵۵۰
فاکس -
پست الکترونیک info@tavanmadar.com
وب سایت http://www.tavanmadar.com
رتبه رتبه A
آدرس شهرک غرب – خیابان فرحزادی - شهید حافظی - انتهای ارغوان غربی – پلاک91 – واحد 1