نما سازان نوین چکاد

ترسیم آرای معاصر (ترام)

نام ترسیم آرای معاصر (ترام)
نام مدیر عامل هرمز جلالی
شماره تلفن ۸۸۷۱۹۰۷۸
۸۸۷۲۶۵۹۸-۹
فاکس ۸۸۷۱۹۰۷۸
پست الکترونیک tram@tramgraphic.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس تهران. میدان آرژانتین. خیابان ۱۹ احمدقیصر. شماره ۱۶ . همکف