نما سازان نوین چکاد

بهین آرا سازه مهراد

نام بهین آرا سازه مهراد
نام مدیر عامل محرمعلی عراقی
شماره تلفن ۸۸۶۵۸۱۶۳
فاکس ۸۸۱۹۸۲۴۱
پست الکترونیک esmaeilsazgari@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس -