نما سازان نوین چکاد

برسا

نام برسا
نام مدیر عامل علیرضا جهان پناه
شماره تلفن ۸۸۶۲۰۶۸۲
۸۸۶۲۰۶۸۳
۵۶۷۱۷۷۰۱
فاکس -
پست الکترونیک info@barsadesign.com
وب سایت http://www.barsadesign.com
رتبه رتبه A
آدرس احمد آباد مستوفی، شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 8