نما سازان نوین چکاد

ایرمان جوان پارسیان

نام ایرمان جوان پارسیان
نام مدیر عامل آرش گلزاد
شماره تلفن ۰۳۱۳۶۶۳۳۱۰۱-۷
فاکس ۳۱۳۶۶۳۳۱۴۶
پست الکترونیک golzadtr@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -