نما سازان نوین چکاد

ایده معمار کندو

نام ایده معمار کندو
نام مدیر عامل مسعود ملکی
شماره تلفن ۵۶۵۵۴۵۰۲
فاکس ۵۶۵۵۴۵۰۲
پست الکترونیک kandoodesign1162@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه E
آدرس -