نما سازان نوین چکاد

ایده سازان دهناد

نام ایده سازان دهناد
نام مدیر عامل محمد علیشاهی خورسندی
شماره تلفن ۸۸۷۷۳۹۸۰-۸۸۶۷۲۸۴۵
فاکس ۸۸۷۷۳۹۸۰-۸۸۶۷۲۸۴۵
پست الکترونیک dehand.design@gmail.com
وب سایت http://dehnad-design.ir
رتبه رتبه B
آدرس تهران، خیابان ولیعصر (توانیر)، میدان عباس پور، خیابان برادران، پلاک 1، واحد 701