نما سازان نوین چکاد

اندیشه مهراز شید

نام اندیشه مهراز شید
نام مدیر عامل پویان توسطی خیری
شماره تلفن ۸۸۹۷۰۹۷۶
۸۸۹۷۴۱۶۵
فاکس ۸۸۹۷۰۹۷۶
پست الکترونیک mehrazsheed@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه E
آدرس -