نما سازان نوین چکاد

افرا ایده رایمون

نام افرا ایده رایمون
نام مدیر عامل میثم شاه ماری
شماره تلفن ۲۲۳۸۲۲۴۰ - ۲۲۳۸۰۷۸۹
فاکس ۲۲۳۸۲۲۴۰ - ۲۲۳۸۰۷۸۹
پست الکترونیک info@raymon-co.com
وب سایت http://www.raymon-co.com
رتبه رتبه C
آدرس سعادت آباد، خيابان 37، پلاک 10، واحد10