نما سازان نوین چکاد

اشل سازان

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام اشل سازان
نام مدیر عامل حمید صادقی
شماره تلفن ۰۲۱۴۸۰۵۷ - ۰۲۱۴۴۲۷۷۴۱۲
پست الکترونیک info@eshelsazan.com
وب سایت http://www.eshelsazan.com
رتبه رتبه C
آدرس اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شهید آذری، پلاک 45، واحد 20