نما سازان نوین چکاد

آوان نما سازه

نام آوان نما سازه
نام مدیر عامل شهاب الدین مسعودی
شماره تلفن ۸۸۹۸۸۷۹۶
۸۸۹۶۶۶۰۳
فاکس ۸۸۹۹۵۸۰۶
پست الکترونیک amirdastfal@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -