نما سازان نوین چکاد

آلبالو طرح مبنا

نام آلبالو طرح مبنا
نام مدیر عامل حامد نوری
شماره تلفن ۸۸۹۰۱۹۱۳
۸۸۸۰۵۰۴۳
فاکس ۸۸۸۵۱۴۷۱
پست الکترونیک tarhemabna@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -