نما سازان نوین چکاد

آسا نگار صبا

نام آسا نگار صبا
نام مدیر عامل روح الله قلعه ختدامی
شماره تلفن ۶۵۵۲۷۰۳۳
فاکس ۶۵۵۲۰۹۱۸
پست الکترونیک asagraphico@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -