نما سازان نوین چکاد

آریا نئوپان پاسارگاد

نام آریا نئوپان پاسارگاد
نام مدیر عامل امیر محمود ابوالقاسمی اصفهانی
شماره تلفن ۷۷۴۹۷۷۹۹
۷۷۲۲۲۲۲۱
فاکس ۷۷۲۲۲۲۲۱ (داخلی۵)
پست الکترونیک ali_abolghasemi62@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -