نما سازان نوین چکاد

آرایه صنعت کاکتوس

نام آرایه صنعت کاکتوس
نام مدیر عامل محمد تقی حقگو
شماره تلفن ۸۸۲۷۶۲۷۴
فاکس ۸۸۲۷۶۶۳۱
پست الکترونیک kaktusdecor1@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس -