نما سازان نوین چکاد

آدلان مهر آذر

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام آدلان مهر آذر
نام مدیر عامل حسین رضا پور
شماره تلفن ۰۴۱۳۵۵۴۱۷۱۷
۵۵۴۰۹۰۵ ۰۴۱۳
فاکس ۴۱۳۵۵۴۷۸۲۲
پست الکترونیک info@adlanco.ir
وب سایت http://adlanco.ir
رتبه رتبه C
آدرس تبـريــز- خيابان شريعتـي جنوبـي کوچه مهران اول، پلاک 7،طبقه3