نمایشگاه های در حال برگزاری

 

نمایشگاه همدان

نمایشگاه 2018 گردشگری، هتلداری و سوغات

نمایشگاه 2018 گردشگری، هتلداری و سوغات

نمایشگاه 2018 گردشگری، هتلداری و سوغات

 
نمایشگاه 2018 گردشگری، هتلداری و سوغات
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
مجری : نمايشگاه بين‌المللي استان همدان