نمایشگاه های در حال برگزاری

 

نمایشگاه بین المللی اصفهان

اولین نمایشگاه بهره وری آب وانرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل

اولین نمایشگاه بهره وری آب وانرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل

اولین نمایشگاه بهره وری آب وانرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل

 
اولین نمایشگاه بهره وری آب وانرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ الی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
 
 

نمایشگاه بین المللی گلستان

هفدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویري، فرش ماشینی ، موکت و کفپوش ، عکاسی و 31 فیلمبرداري

هفدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویري، فرش ماشینی ، موکت و کفپوش ، عکاسی و 31 فیلمبرداري

هفدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویري، فرش ماشینی ، موکت و کفپوش ، عکاسی و 31 فیلمبرداري

 
هفدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویري، فرش ماشینی ، موکت و کفپوش ، عکاسی و 31 فیلمبرداري
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ الی ۱۳۹۷/۱۴/۲۱
مجری : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان