نمایشگاه های در حال برگزاری

 

نمایشگاه بین المللی اصفهان

بیست و دومین نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

بیست و دومین نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

بیست و دومین نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

 
بیست و دومین نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ الی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
مجری : شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان - فرش دستباف