نمایشگاه های در حال برگزاری

 

نمایشگاه همدان

نوزدهمین و دهمین  نمایشگاه لوازم خانگی و و تجهیزات آشپزخانه <BR> <BR>  نوزدهمین دوره نمایشگاه سیستم های صوتی و تصویری

نوزدهمین و دهمین نمایشگاه لوازم خانگی و و تجهیزات آشپزخانه

نوزدهمین دوره نمایشگاه سیستم های صوتی و تصویری

نوزدهمین و دهمین نمایشگاه لوازم خانگی و و تجهیزات آشپزخانه

نوزدهمین دوره نمایشگاه سیستم های صوتی و تصویری

 
نوزدهمین و دهمین  نمایشگاه لوازم خانگی و و تجهیزات آشپزخانه <BR> <BR>  نوزدهمین دوره نمایشگاه سیستم های صوتی و تصویری
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ الی ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
 
 

نمایشگاه بین المللی قزوین

سومین نمایشگاه پوشاک ، کیف و کفش،چرم

سومین نمایشگاه پوشاک ، کیف و کفش،چرم

سومین نمایشگاه پوشاک ، کیف و کفش،چرم

 
سومین نمایشگاه پوشاک ، کیف و کفش،چرم
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ الی ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
 
دومین نمایشگاه منسوجات

دومین نمایشگاه منسوجات

دومین نمایشگاه منسوجات

 
دومین نمایشگاه منسوجات
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ الی ۱۳۹۸/۰۴/۲۸.