نمایشگاه های در حال برگزاری

 

نمایشگاه های بین المللی تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

 
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ الی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
مجری : آروین مهر فجر
 
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

 
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ الی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
مجری : موسسه خدمات مدیریت سیماتین
 
 

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

اولین نمایشگاه اختصاصی ماشین آلات و محصولات خانگی کشور چین

اولین نمایشگاه اختصاصی ماشین آلات و محصولات خانگی کشور چین

اولین نمایشگاه اختصاصی ماشین آلات و محصولات خانگی کشور چین

 
اولین نمایشگاه اختصاصی ماشین آلات و محصولات خانگی کشور چین
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ الی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
 
 

مصلی امام خمینی تهران

نمایشگاه دستبافته‌های ایرانی

نمایشگاه دستبافته‌های ایرانی

نمایشگاه دستبافته‌های ایرانی

 
نمایشگاه دستبافته‌های ایرانی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ الی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
مجری : رهام گیتا پارسی
 
نمایشگاه چراغ‌های روشنایی و تزئینی

نمایشگاه چراغ‌های روشنایی و تزئینی

نمایشگاه چراغ‌های روشنایی و تزئینی

 
نمایشگاه چراغ‌های روشنایی و تزئینی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ الی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
مجری : مهر کوثر
 
نمایشگاه زمستان ایرانی

نمایشگاه زمستان ایرانی

نمایشگاه زمستان ایرانی

 
نمایشگاه زمستان ایرانی
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ الی ۱۳۹۶/۱۰/۰۱