نمایشگاه های در حال برگزاری

 

نمایشگاه های بین المللی تهران

اولین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

اولین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

اولین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

 
اولین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
مجری : کانون تبلیغاتی آوای موفق
 
بیست و هفتمين نمایشگاه ملی صنایع دستی

بیست و هفتمين نمایشگاه ملی صنایع دستی

بیست و هفتمين نمایشگاه ملی صنایع دستی

 
بیست و هفتمين نمایشگاه ملی صنایع دستی
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 
بیست و ششمين نمایشگاه فرش دستباف

بیست و ششمين نمایشگاه فرش دستباف

بیست و ششمين نمایشگاه فرش دستباف

 
بیست و ششمين نمایشگاه فرش دستباف
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
مجری : شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو , مرکز ملی فرش ایران
 
 

نمایشگاه های بین المللی مشهد

دومین نمایشگاه بورس، بانک بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری

دومین نمایشگاه بورس، بانک بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری

دومین نمایشگاه بورس، بانک بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری

 
دومین نمایشگاه بورس، بانک بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
مجری : برساز رویداد پارس
 
هفتمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات

هفتمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات

هفتمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات

 
هفتمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
مجری : برساز رویداد پارس
 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی

 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
مجری : برساز رویداد پارس
 
هفتمین نمایشگاه نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته

هفتمین نمایشگاه نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته

هفتمین نمایشگاه نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته

 
هفتمین نمایشگاه نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
مجری : برساز رویداد پارس