نمایشگاه های پیش رو

 

نمایشگاه بین المللی تهران

دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنایع دریایی ایران

دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنایع دریایی ایران

دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنایع دریایی ایران

 
دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنایع دریایی ایران
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
 
دوازدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

دوازدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

دوازدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

 
دوازدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
مجری : انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
 
High Tech Expo

High Tech Expo

High Tech Expo

 
High Tech Expo
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
 
 

نمایشگاه بین المللی مشهد

اولین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی و بالابرها

اولین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی و بالابرها

اولین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی و بالابرها

 
اولین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی و بالابرها
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
 
بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد

بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد

بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد

 
بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
 
 

نمایشگاه مصلی تهران

نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی، شهر هوشمند و صنایع وابسته

نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی، شهر هوشمند و صنایع وابسته

نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی، شهر هوشمند و صنایع وابسته

 
نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی، شهر هوشمند و صنایع وابسته
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
مجری : همایشگران سام
 
 

نمایشگاه بین المللی اصفهان

هفدهمین نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي(termotec)

هفدهمین نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي(termotec)

هفدهمین نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي(termotec)

 
هفدهمین نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي(termotec)
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
مجری : شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان - تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
 
 

نمایشگاه کیش

نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران IRAN AIRSHOW

نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران IRAN AIRSHOW

نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران IRAN AIRSHOW

 
نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران IRAN AIRSHOW
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
مجری : شرکت نمایشگاه های هوایی پارس کیش
 
 

نمایشگاه فارس

نمايشگاه بزرگ كتاب

نمايشگاه بزرگ كتاب

نمايشگاه بزرگ كتاب

 
نمايشگاه بزرگ كتاب
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
 
 

نمایشگاه کرمانشاه

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی

 
شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۲