نمایشگاه های پیش رو

 

نمایشگاه بین المللی تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
مجری : درسا نقش پارسی
 
سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته

 
سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
مجری : گروه تجارت و اطلاعات
 
نوزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی(تلکام)

نوزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی(تلکام)

نوزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی(تلکام)

 
نوزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی(تلکام)
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
مجری : پالار سامانه
 
 

نمایشگاه بین المللی مشهد

نهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری

نهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری

نهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری

 
نهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
مجری : آروین تجارت
 
نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری

نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری

نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری

 
نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
مجری : آروین تجارت
 
 

نمایشگاه مصلی تهران

هفدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (ایپاس)

هفدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (ایپاس)

هفدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (ایپاس)

 
هفدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (ایپاس)
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
مجری : ناجی پاس
 
 

نمایشگاه بین المللی اصفهان

بیست و یکیمن نمایشگاه بین‌المللی جامع صنعت ساختمان

بیست و یکیمن نمایشگاه بین‌المللی جامع صنعت ساختمان

بیست و یکیمن نمایشگاه بین‌المللی جامع صنعت ساختمان

 
بیست و یکیمن نمایشگاه بین‌المللی جامع صنعت ساختمان
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
مجری : شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان - ساختمان
 
 

نمایشگاه فارس

نمایشگاه تخصصی صنعت برق

نمایشگاه تخصصی صنعت برق

نمایشگاه تخصصی صنعت برق

 
نمایشگاه تخصصی صنعت برق
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
مجری : نمایشگاه های بین المللی استان فارس
 
جشنواره روشنایی و نورپردازی ، چراغهای تزئینی

جشنواره روشنایی و نورپردازی ، چراغهای تزئینی

جشنواره روشنایی و نورپردازی ، چراغهای تزئینی

 
جشنواره روشنایی و نورپردازی ، چراغهای تزئینی
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
مجری : مبنا رخداد آفرین
 
نمایشگاه آب ، تاسیسات آب وفاضلاب

نمایشگاه آب ، تاسیسات آب وفاضلاب

نمایشگاه آب ، تاسیسات آب وفاضلاب

 
نمایشگاه آب ، تاسیسات آب وفاضلاب
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
مجری : مبنا رخداد آفرین
 
نمايشگاه بین المللی و تخصصي تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

نمايشگاه بین المللی و تخصصي تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

نمايشگاه بین المللی و تخصصي تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

 
نمايشگاه بین المللی و تخصصي تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
مجری : نمایشگاه های بین المللی استان فارس
 
نمايشگاه بهداشت ، ايمني و محيط زيست در صنعت نفت( HSE)

نمايشگاه بهداشت ، ايمني و محيط زيست در صنعت نفت( HSE)

نمايشگاه بهداشت ، ايمني و محيط زيست در صنعت نفت( HSE)

 
نمايشگاه بهداشت ، ايمني و محيط زيست در صنعت نفت( HSE)
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
مجری : نمایشگاه های بین المللی استان فارس