نمایشگاه های پیش رو

نمایشگاه های بین المللی تهران

نهمين نمايشگاه بين المللي انرژي هاي نو، تجديد پذير، بهره وري و صرفه جویي

نهمين نمايشگاه بين المللي انرژي هاي نو، تجديد پذير، بهره وري و صرفه جویي

نهمين نمايشگاه بين المللي انرژي هاي نو، تجديد پذير، بهره وري و صرفه جویي

 
نهمين نمايشگاه بين المللي انرژي هاي نو، تجديد پذير، بهره وري و صرفه جویي
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ الی ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
مجری : راهکار تجارت مدیریت کوشا
 
چهارمین نمایشگاه بین المللی نما، سازه و تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان (Iran Buildex 2017)

چهارمین نمایشگاه بین المللی نما، سازه و تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان (Iran Buildex 2017)

چهارمین نمایشگاه بین المللی نما، سازه و تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان (Iran Buildex 2017)

 
چهارمین نمایشگاه بین المللی نما، سازه و تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان (Iran Buildex 2017)
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ الی ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
مجری : راهکار تجارت مدیریت کوشا , تعاونی کارکنان نمایشگاههای بین المللی ایران
 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ الی ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
مجری : راهکار تجارت مدیریت کوشا
 
چهارمين نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات

چهارمين نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات

چهارمين نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات

 
چهارمين نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ الی ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
مجری : بانیان امید
 
نمایشگاه اختصاصی پاکستان

نمایشگاه اختصاصی پاکستان

نمایشگاه اختصاصی پاکستان

 
نمایشگاه اختصاصی پاکستان
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ الی ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 
سومين نمایشگاه بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

سومين نمایشگاه بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

سومين نمایشگاه بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

 
سومين نمایشگاه بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ الی ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
مجری : انجمن صنایع لوازم خانگی ایران