نمایشگاه های پیش رو

هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

 
هشتمين نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ الی ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
مجری : شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
 
هشتمين نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته

هشتمين نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته

هشتمين نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته

 
هشتمين نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ الی ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
مجری : آسیا پاسارگاد خاورمیانه
 
دهمين نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

دهمين نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

دهمين نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

 
دهمين نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ الی ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
مجری : شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
 
هشتمين نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

هشتمين نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

هشتمين نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

 
هشتمين نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین آلات و تجهیزات وابسته
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ الی ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
مجری : میلاد نور
 
ششمين نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات، شهربازی و پارک ها

ششمين نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات، شهربازی و پارک ها

ششمين نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات، شهربازی و پارک ها

 
ششمين نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات، شهربازی و پارک ها
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ الی ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
مجری : گروه بین المللی بامیکا اندیشه ماندگار