نمایشگاه های پیش رو

 

نمایشگاه های بین المللی تهران

پنجمين نمايشگاه تخصصی پوشاك ایران

پنجمين نمايشگاه تخصصی پوشاك ایران

پنجمين نمايشگاه تخصصی پوشاك ایران

 
پنجمين نمايشگاه تخصصی پوشاك ایران
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
مجری : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
 
نهمين نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

نهمين نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

نهمين نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

 
نهمين نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
مجری : توسعه اوراسیا نوید
 
بيست و سومين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی

بيست و سومين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی

بيست و سومين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی

 
بيست و سومين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
مجری : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
 
هشتمین نمايشگاه بين المللي مادر، نوزاد و كودك

هشتمین نمايشگاه بين المللي مادر، نوزاد و كودك

هشتمین نمايشگاه بين المللي مادر، نوزاد و كودك

 
هشتمین نمايشگاه بين المللي مادر، نوزاد و كودك
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ الی ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
مجری : میلاد نور
 
شانزدهمين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

شانزدهمين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

شانزدهمين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

 
شانزدهمين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ الی ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
مجری : ماندگار تجارت شیرین
 
هشتمین نمایشگاه بین المللی لبنیات، نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته

هشتمین نمایشگاه بین المللی لبنیات، نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته

هشتمین نمایشگاه بین المللی لبنیات، نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته

 
هشتمین نمایشگاه بین المللی لبنیات، نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ الی ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
 
 

نمایشگاه های بین المللی مشهد

بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد و هفتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند

بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد و هفتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند

بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد و هفتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند

 
بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد و هفتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۶/۰۶/۱۷
مجری : مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا
 
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی

سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی

سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی

 
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۶/۰۶/۱۷
مجری : آروین تجارت