نمایشگاه های پیش رو

نمایشگاه های بین المللی تهران

بيست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بيست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بيست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

 
بيست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ الی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
 
بیستمين نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی - کنگره دندانپزشکی

بیستمين نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی - کنگره دندانپزشکی

بیستمين نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی - کنگره دندانپزشکی

 
بیستمين نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی - کنگره دندانپزشکی
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ الی ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
مجری : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
 
پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

 
پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ الی ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
مجری : میلاد نور
 

نمایشگاه های بین المللی مشهد

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی مشهد

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی مشهد

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی مشهد

 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی مشهد
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ الی ۱۳۹۶/۰۲/۲۲
مجری : مدیریت پروژه های نمایشگاهی