نمایشگاه های پیش رو

نمایشگاه های بین المللی تهران

پانزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

پانزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

پانزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

 
پانزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
مجری : شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
 
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

 
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
مجری : پویا نگار سرام پارسیان
 
ششمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته

ششمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته

ششمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته

 
ششمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ الی ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
مجری : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
 
نهمين نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

نهمين نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

نهمين نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

 
نهمين نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ الی ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
مجری : انجمن سنگ ايران , روشان روز
 

نمایشگاه های بین المللی مشهد

اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران، فناوریها و تجهیزات وابسته

اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران، فناوریها و تجهیزات وابسته

اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران، فناوریها و تجهیزات وابسته

 
اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران، فناوریها و تجهیزات وابسته
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
 
پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان ( نیمسال اول )

پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان ( نیمسال اول )

پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان ( نیمسال اول )

 
پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان ( نیمسال اول )
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
مجری : مدیریت پروژه های نمایشگاهی
 
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) صنایع سرمایشی و گرمایشی

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) صنایع سرمایشی و گرمایشی

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) صنایع سرمایشی و گرمایشی

 
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) صنایع سرمایشی و گرمایشی
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ الی ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
مجری : مدیریت پروژه های نمایشگاهی
 

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع سرمایشی و گرمایشی، تاسیسات ساختمانی، شهرسازی و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع سرمایشی و گرمایشی، تاسیسات ساختمانی، شهرسازی و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع سرمایشی و گرمایشی، تاسیسات ساختمانی، شهرسازی و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

 
اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع سرمایشی و گرمایشی، تاسیسات ساختمانی، شهرسازی و تجهیزات وابسته شهرآفتاب
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۶
 
اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی درب، پنچره، کفپوش، شیشه، یراق آلات، ماشین آلات و صنایع وابسته شهرآفتاب

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی درب، پنچره، کفپوش، شیشه، یراق آلات، ماشین آلات و صنایع وابسته شهرآفتاب

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی درب، پنچره، کفپوش، شیشه، یراق آلات، ماشین آلات و صنایع وابسته شهرآفتاب

 
اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی درب، پنچره، کفپوش، شیشه، یراق آلات، ماشین آلات و صنایع وابسته شهرآفتاب
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۶
 
ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

 
ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، ماشین آلات و تجهیزات وابسته
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۶
 
چهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، اداری و مهندسی

چهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، اداری و مهندسی

چهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، اداری و مهندسی

 
چهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، اداری و مهندسی
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ الی ۱۳۹۶/۰۴/۲۳